Spanish Catalan English German

Servicios Jurídicos

  • Assessoria jurídica en matèria civil, mercantil i penal.2760
  • Desnonaments.
  • Reclamacions de quantitat.
  • Assessorament jurídic i fiscal relacionat amb la tramitació d’herències.
  • Assessorament jurídica i fiscal relacionat amb aspectes immobiliaris.

 

EMILIO CARRASCO GONZÁLEZ
ADVOCAT / ABOGADO
C&G ADVOCATS ASSOCIATS